Siuvimas be klaidų

Naujienlaiškis

Norint savarankiškai pasiūti kokį nors siuvinį, pirmiausia reikia mokėti meistriškai naudotis siuvamai a mašina.Iš pradžių reikia išmokti siūti be siūlų, galima siūti ant popieriaus. Pirmiausia išmokstama siūti tiesiai, stengiantis išlaikyti lygius atstumus pagal iš anksto nužymėtą sudėtingesnį raštą, ir tik po to bandoma siūti su j vertu siūlu. Siuvant kojine siuvamąja mašina, reikia tolygiai spaudyti pedalus, o elektrine — pedalo paspaudimo jėgą derinti su apsisukimų greičiu.Labai svarbu tinkama kūno laikysena: reikia sėdėti tiesiai, neįtemptai, nes taip ilgai nepavargstama. Audi­nys truputį prilaikomas abiem rankomis, bet stipriau kairiąja.

Veriant siūlą, adatą reikia pakelti kuo aukščiau. Tokioje padėtyje (pakėlus adatą) įdedama šaudyklė su rite. Siūlas iš Šaudyklės ištraukiamas, pasukant dešine ranka skriemulį, vadinasi, nuleidžiant ir vėl pakeliant adatą su siūlu. Keliant adatą į viršų, reikia patraukti viršutinį siūlą ir ištraukti kilpele išsikėlusį apatinį siūlą.

Dygsnio gražumas priklauso nuo audiniui tinkamai parinktos adatos ir siūlų storumo. Dygsnio ilgį regu­liuoja specialus mašinos įtaisas.

Siuvamąją mašiną reikia nuolatvalyti ir tepti. Pimreji dygsniai gali ištepti siuvinį, todėl iš pradžių pabandoma siūti ant audinio skiautelės.
Nedidelius mašinos gedimus galima pačiai pataisyti. Svarbiausia nustatyti gedimo priežastį :

1. Mašina praleidžia dygsnius — vadinasi, blogai įdėta adata arba netvarkingai ant šaudyklės ritės užvyniotas siūlas. Tai gali priklausyti ir nuo audinio rūšies, nes kai kurioms mašinoms “nepatinka” sintetiniai ir šilkiniai audiniai. Siūlę galima pataisyti po ja padėjus plono popieriaus arba kalkės juosteles.

2. Trūkinėja viršutinis siūlas :
a) jis adatai per storas;
b) reikia keisti siūlą arba adatą;
c) blogai įverti siūlai;
d) blogai įdėta adata;
e) pernelyg stipriai įtemptas siūlas.

3. Adata lūžta - tai rodo, kad:
a) tempiant siuvamą audinį, adata išlinksta ir atsitrenk į mechanizmą su šaudykle - nereikia traukti audiniu* po kojelės;
b) blogai įdėta šaudyklės ritė arba pati šaudyklė, totei adata daužosi į šaudyklę ir lūžta - reikia patikrintu JI gerai įdėta šaudyklė;
c) adata truputį sulinkusi ir daužosi į mechanizmą į šaudykle.

4. Pernelyg didelės dygsnio kilpos gerojoje arba išvirkščiojoje pusėje rodo, kad viršutinis siūlas per daug laisvas arba per daug įtemptas, vadinasi, reikia sutvarky­ti viršutinio siūlo įtempimą taip, kad jis susitiktą su šaudyklės siūlu susiuvamų audinių sluoksnių viduryje.

5. Jeigu adata audinyje sutraukia siūlus, vadinasi nulūžęs arba atbukęs adatos galiukas, arba pernelyg stora adata plonai medžiagai.

6. Mašininis dygsnis traukia siūles , vadinasi, tai rodo, kad per daug įtemptas viršutinis arba šaudyklės siūlas, reikia atpalaiduoti siūlus.
Susiuvant atskiras siuvinio dalis siūlėmis, reikia laikytis tam tikrų bendrų reikalavimų.

Siuvant dideles dalis jas reikia padėti ant mašinos taip, kad siūlės užlaida visada būtų iš dešinės, o visa kita —iš kairės. Tada nereikės audinio stumti pro mašinos galvutės apačią ir glamžyti.Jeigu turima šiokių tokių siuvimo mašina įgūdžių tiesias siūles galima siūti ir nesudaigsčius, pakanka audinį keliose vietose sukabinti smeigtukais.

Susiuvant audinį mašina (nors jis ir sudaigstytas), vienas audinio sluoksnis šiek tiek pasislenka. Jeigu audinys juostuotas arba languotas , kad nepasislinktų audinio piešinys, siūlę juostelių susidūrimo vietose rei­kia papildomai sutvirtinti smeigtukais (skersai sudaigstymo).

Siūlės (pavyzdžiui, pečių siūlė), jungiančios du audinio sluoksnius, kurių vienas turi būti sulaikytai siuvamos taip, kad sulaikomasis sluoksnis būtų apačioje.

Slidūs sintetiniai audiniai siuvami mašina stambiais dygsniais, silpnai įtempus siūlą.

Mašina siuvamos aksomo detalės(nors ir sudaigstytos) viena kitos atžvilgiu šiek tiek pasislenka. Kad taip neatsitiktų aksomas sudaigstomas du kartus. Atstumas tarp daikstomųjų peltakių maždaug 2 mm; tarp jų nusiuvama mašininė siūlė. Aksomas siuvamas dideliais dygsniais.

Šifonas toks plonas, kad siūlės matomos gerojoje pusėje, o tai sumenkina estetinę siuvinio vertę. Plonų ir permatomų audinių siūles reikia siūti neplačias. Abu kraštai apsiuvami kartu tankiais dygsneliais rankomis arba zigzaginiais mašina, Įlenkiant brizgius kraštus į vidų. Siūlės turi būti vienodo pločio. Pažastį, priekaklio iškirptę ir kitus tokių audinių kraštus pageidautina apsiūti apkantavimu.

Kadangi trikotažas tamposi, jis yra labai patogus dėvėti, bet nėra lengva siūti. Trikotažinių drabužių siūlės v vlį plyšta. Mat trikotažas yra tąsus ir tempia­mi, o siūlė nesitempia. Siuvant paprasta mašina, reikia sureguliuoti viršutinį ir apatinį siūlą taip, kad kuo mažiau įtempti. Trikotažą reikia siūti plona, aštriu galiuku adata, geriausia - šilkiniais siūlais. Naudojami labai aštrūs ir ploni smeigtukai.

Siuvant įstrižai sukirptus audinius, taip pat reikia laikytis tam tikrų taisyklių. Kad tempiamos siūlės neplyštų ir nesitemptų, susiuvant įstrižai sukirptas detales, kartu prisiuvama sutvirtinanti medžiagos juostelė. Taip siuvamos pečių siūlės, pažastys ir kitos siuvinio dalys, kurios neturi tampytis.

Skėtinio sijono, volanų siūlės turi tampytis kartu su audiniu, todėl, siuvant mašina, jas reikia po truputį tempti po kojele.
Siuvant reikia atlikti įvairiausius darbus rankomis ir mašina.

Rankomis galima atlikti šiuos darbus.

Sudaigstyti - tai laikinai sujungti dviejų detalių kraštus paprastais daigstymo dygsniais prieš primatavimą arba siuvimą mašina. Daigstant įstrižas siuvinio detales su tiesiomis, įstrižąją reikia dėti ant viršaus ir žiūrėti, kad ji nesitemptų, o daigstant išilginę detalę su skersine, skersinė detalė turi būti dedama ant viršaus.

Padaigstyti - palenkti siuvinio detalės kraštą ir pritvirtinti daigstymo dygsniais, kad būtų galima Į užpeltakiuoti mašina arba atsiūlėti rankomis.

Apsiūlėti - apsiūti audinio kirptinius kraštus, kad nespurtų.

Pridaigstyti - prie siuvinio pritvirtinti puošybinę detalę (kišenes, klostes ir kt.).

Įdaigstyti - sujungti vieną siuvinio detalę su kita “typai lenktomis linijomis (pavyzdžiui, rankoves, apykaklės ir kt.).

Pridaigstyti - sujungti siuvinio detales, paruoštas peltakiuoti mašina (pridaigstyti sijoną prie liemens, ir kt.).

Atsiūti — pritvirtinti paslėptaisiais dygsniais siuvi­nio palenktus kraštus (suknelės apačią, rankogalius ir kt).

Prisiūti - pritvirtinti keliais dygsniais sagas, juoste­lę, kabliukus, spaustelius ir kt.

Daigstyti kopijavimo dygsniais - daigstyti dygs­niais. sudarančiais gerojoje siuvinio pusėje nedideles kilpeles (0,5-0.7 cm), kurie naudojami kreida nubrėžtoms linijoms iš vienos tokios pat detalės i kitą perkelti (pavyzdžiui, dešiniosios priekio pusės įsiuvui į kairiąją, kontroliniams ženklams ir kt.). Siuvinio detalės dedamos gerąja puse į vidų.

Sulaikyti — sumažinti vienos siuvinio detalės, jungiamos su kita detale, matmenis, pavyzdžiui, sulai­kyti rankovės galvutę, ją įdaigstant į pažastį, sulaikyti nugaros peties kraštą, susiuvant su priekio kraštu, ir t.t.

Siuvamąja mašina galima atlikti šiuos darbus.

Susiūti - sujungti audinio kraštus paprasta siūle. Įstrižą detalę susiuvant su tiesiąja, įstrižoji laikoma apačioje, o išilginę detalę su skersine, - skersinė.

Prisiūti - prijungti mažas detales prie didelių, pavyzdžiui, įdurus, rankogalius, kišenes.

Apsiūti - siuvinio detalės kraštus paprasta siūle (apsiūti antkišenius pamušalu, priekinius kraštus pokraščiais).

Įsiūti - rankoves į pažastį, apykaklę į priekaklį ir kt.

Nupeltakiuoti - nusiūti apdailinį peltakį pagal pridaigstytos detalės kraštą iš gerosios pusės, pavyz­džiui, nupeltakiuoti papetę prie stuomens, kišenę prie sijono arba palaidinukės.

Atsiūlėti - palenkti kraštą ir nupeltakiuoti, pavyz­džiui, marškinių apačią, palaidinę ir kt.

Išpeltakiuoti - išlyginti siūlę ir užpeltakiuoti norimu atstumu vienas nuo kito du apdailinius peltakius prie tos siūlės iš gerosios pusės kaip klostes, įsiuvus ir kt.
Sulyginti - panaikinti audinio susitraukimus, sui įažinti detalę arba atskiras jos dalis.

Prilyginti - laidyne nukreipti siūlę arba reljefą į vieną pusę, suglaudinti klostes, siūles ir kt.

Išlyginti - išlyginti suglamžymus, siuvinį padaryti gražesnį.

Ištempti lygintuvu - pailginti kirptinį detalės kraštą, pavyzdžiui, apykaklės atvartą arba kokią nors detalę, padidinti apjuostėlio, kraštuotinės juostelės, volano atvartinį kraštą.
Siuvant namuose, reikia turėti :
a) adatų (siuvimo mašinos ir rankinių),b) smeigtukų.
c) smeigtukinę,
d) žirkles,
e) antpirštį,
f) centimetrinę juostelę,
g) dygsniaratį.

Adatos turi atitikti audinio storumą, taip pat ir siūlų numerį. Dygsniaratis naudojamas iškarpoms kontūrams perkelti ant audinio, taip pat linijoms perkelti iš vienos pusės į kitą. Audinys kerpamas žirklėmis. Antpirštis parenkamas pagal didijį pirštą. Centiumetrinė juostelė matuojama figūra, ji naudojama kerpant audinį. Smeigtukų reikia per pamatavimą gaminio, kartais smeigtukais prismeigiamos detalės prie audinio.
Translate »
error: Content is protected !!